استقلال و تاوان سخت صدرنشینی

صدرنشینی های مداوم استقلال در این فصل خود یک رکورد محسوب می شود و آبی پوشان پایتخت علاوه بر حفظ بیست و دو هفته شکست ناپذیری خود در این هفته صاحب یک رکورد دیگر شدند. آبی پوشان برای تصاحب جام و قهرمانی تنها چهار هفته پیش رو دارند، چهار هفته ای که قطعا به این سادگی و آسانی برای آنها سپری نخواهد شد. مشخص است که صدرنشینی به آسانی بدست نیامده و حفظ این صدرنشینی در طولانی مدت آن هم یک نیم فصل کامل هم قطعا سخت تر است.

رقابت و در کورس بودن برای تصاحب قهرمانی با جدی ترین و خطرناک ترین رقیب یعنی پرسپولیس حداقل در دو هفته اخیر التهاب و استرس و اضطراب و صد البته هیجان استقلالی ها را چند برابر کرده است، تیمی که می توانست حداقل با اختلاف بیش از یک امتیاز خیالش در صدر راحت باشد امتیازاتی را از دست داد تا در هفته های پایانی تنها به لطف همان یک امتیاز بیشتر و تفاضل گل برابر با تیم دوم یعنی پرسپولیس در صدر بایستد و یک چهار هفته سخت و طاقت فرسا و غیر قابل پیش بینی پیش رو داشته باشد.

حالا آبی پوشان خوب می دانند که صدرنشینی تاوان دارد، تاوانی برای حفظ آن، تاوانی برای وصل کردن آن به هفته پایانی و کسب قهرمانی و تاوان آن استرس ها و اضطراب های بسیار بالا و همه اینها سهم تیمی است که تصمیم به قهرمانی دارد. اگر از استقلالی ها سؤال شود که  صدرنشینی چگونه است؟ این گونه پاسخ خواهند داد که صدرنشینی تاوان شیرینی دارد که ما آن را به دوش کشیده ایم تا به قهرمانی برسیم.