تصویری زیرخاکی از مهدی قائدی

تصویری زیرخاکی از مهدی قایدی در جام فوتبال محلات بوشهر در سال ۱۳۸۶ را ببینید.

تصویری زیرخاکی از مهدی قائدی