صعود کهکشانی‌ها به فینال با بازگشتی جنون‌آمیز

رئال مادرید در حالی که تا دقیقه ۸۸ در خانه از بایرن عقب و در حال حذف شدن بود در فاصله ۲ دقیقه ۲ گل زد و به فینال صعود کرد.

 

صعود کهکشانی‌ها به فینال با بازگشتی جنون‌آمیز