الهه منصوریان دلیل قهر شهربانو را لو داد!

الهه منصوریان در توضیح قهر شهربانو منصوریان در مراسم تجلیل از مدال‌آوران گفت که دلیل آن به وزیر ورزش مربوط نمی‌شود و سو تفاهم پیش آمده است.