به گزارش افکارنیوز به نقل از گل، محمد پروین و امیر عابدزاده. بچه سلطان و بچه عقاب. زمانی که این عکس را گرفتند روی موفقیت هر دوی اینها خیلی حساب میشد. اما محمد پروین که از بچگی در تمرینات پرسپولیس حاضر بود اصلا توقعات را برآورده نکرد.حالا امیر آمده تا او هم شانس خودش را محک بزند. تجربه نشان داده مهارتهای فوتبال موروثی نیست و از پدر به پسر منتقل نمیشود. اما باز هم دلیلی ندارد از آینده امیر ناامید باشیم. بالاخره او هم به اندازه همه آدمهای معمولی، همه آنها که پدرشان عقاب آسیا نبوده، شانس برای موفقیت دارد.