به گزارش افکار نیوز به نقل از ورزش سه،کاسياس در کنفرانسي خبري گفت: به نظر، وجود هرگونه فساد در ورزش بايد محو شود اما من در اينجا حمايت خود را از بلاتر اعلام مي کنم زيرا او يکي از بهترين روساي فيفا است و او براي فوتبال جهان مناسبترين فرد ممکن است.

وی که از یک مرکز آموزش فوتبال برای کودکان و نوجوان بازدید کرده بود افزود: به نظر وقتی که ما به نوجوانان ورزشی چون فوتبال را آموزش می دهیم باید علاوه بر آن خود را متعهد بدانیم تا ارزش های این ورزش را به آنها منتقل کنیم زیرا این ورزش در آینده به عنوان یک رویه در زندگی آنها بدل می شود.

گفتنی است گیدو تونیونی از مدیران سابق فیفا بلاتر را به فساد مالی و دریافت رشوه متهم کرده و گفته وی امتیاز برگزاری رقابتهای فوتبال جام جهانی دو هزار و شش را با دریافت رشوه به آلمان واگذار کرده است.