رقص بامزه هادی چوپان مقابل پسرش در سالن بدنسازی

این روزها هادی چوپان خود را برای تکرار قهرمانی در مستر المپیای ۲۰۲۴ آماده می‌کند.