سهیل مهدی استعفا کرد

شنیده می‌شود پس از انتشار گسترده ماجرای فساد در باشگاه مس رفسنجان ، سهیل مهدی از سمت خود به عنوان مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ استعفا کرده است.

در روزهای اخیر، دادگاهی محلی در استان کرمان پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه مس از سال ۱۴۰۰ تاکنون، برگزار شد که دو مدیر و یک چهره رسانه‌ای به آن احضار شده بودند.

سهیل مهدی استعفا کرد