فیلم واکنش جالب گزارشگر عربی به گل زیبای بازیکن ایرانی

ویدیویی از گلزنی « مهدی قایدی » در بازی امروز اتحاد کلبا مقابل العین را ببینید./ تسنیم