به گزارش افکارنیوز، فارس و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان در این احکام، ابراهیم آشتیانی، حمید درخشان، افشین پیروانی و رضا وطنخواه را به عنوان اعضای کمیته فنی منصوب کرد.

همچنین علی پروین نیز در حکمی به عنوان رئیس کمیته فنی انتخاب شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در احکامی دیگر ایرج پازوکی را به عنوان مدیر امور پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و محمد جمعهای را به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب کرد.