حمایت آقای گل استقلال از جواد نکونام

آرش برهانی آقای گل تاریخ استقلال با انتشار استوری در صفحه اینستاگرامش حمایتش را از جواد نکونام سرمربی استقلالی ها نشان داد.

حمایت آقای گل استقلال از جواد نکونام