عجیب‌ترین صحنه فوتبال ایران خلق شد!

ویدئو عجیبی را ببینید که بازیکن سایپا در برابر تعویض‌شدن مقاومت می‌کند و به حرف هیچکس گوش نمی‌دهد.

 در نهایت این بازیکن با استفاده از کلمات ناپسند زمین را ترک کرد.