به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، با شروع ماه مبارک رمضان شبکه های سیما با پخش مجموعه های نمایشی ویژه این ماه و برنامه های مخصوص المپیک، مخاطبان خود را سرگرم خواهند ساخت.

زمان پخش این برنامه ها به شرح زیر است:

*شبکه دو: مثل من مثل تو(تکرار) ۱۱:۳۰ ۱۱:۵۵

*شبکه سه: دلنوازان ۱۲:۰۰ ۱۲:۴۵

*شبکه تهران: سرگشته ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰

*شبکه دو: ویژه برنامه المپیک ۱۳:۳۰ ۱۴:۱۵

*شبکه قرآن و معارف: خسته دلان ۱۴:۰۰ ۱۴:۴۵

*شبکه دو: چمدان(تکرار) ۱۴:۳۰ ۱۵:۱۵

*شبکه یک: راز پنهان(تکرار) ۱۵:۱۵ ۱۶:۰۰

*شبکه تهران: برنامه المپیک ۱۵:۱۵ ۱۶:۰۰

*شبکه سه: خداحافظ بچه ۱۶:۰۰ ۱۶:۴۵

*شبکه یک: برنامه المپیک ۱۶:۰۰ ۱۶:۴۵

*شبکه آموزش: صاحب دلان ۱۶:۴۵ ۱۷:۳۰

*شبکه سه: برنامه المپیک ۱۷:۰۰ ۱۷:۴۵

*شبکه یک: اغما ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۰

*شبکه دو: سینما معناگرا ۱۸:۰۰ ۱۹:۳۰

*شبکه سه: خنده بازار(تکرار) ۱۸:۱۵ ۱۹:۰۰

*شبکه تهران: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ۱۹:۰۰ ۱۹:۴۵

*شبکه سه: خداحافظ بچه ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۵

*شبکه سه: خنده بازار ۲۱:۴۵ ۲۲:۴۵

*شبکه دو: انا القدس ۲۱:۴۵ ۲۲:۳۰

*شبکه یک: راز پنهان ۲۲:۳۰ ۲۳:۱۵

*شبکه تهران: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ۲۳:۰۰ ۲۳:۴۵

*شبکه دو: چمدان ۲۳:۴۵ ۰۰:۳۰

*شبکه سه: ویژه برنامه المپیک ۰۰:۰۰ ۰۱:۱۰

*شبکه یک: پخش سینمایی (آرشیوی ) ۰۰:۳۰ ۰۲:۰۰