یاغی استقلالی در تیم تبریزی+عکس

قرارداد محمد نادری، دفاع چپ ۲۷ ساله تراکتور به مدت سه فصل تمدید شد. نادری در فصلی که سپری شد، عملکرد خوبی در جناح چپ تراکتور داشت.

یاغی استقلالی با در تیم تبریزی+عکس