به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، اعضاي يك گروه دوچرخهسواري در شب افتتاحيه المپيك به صورت گروهي در حال حركت در خيابانهاي اطراف دهكده بازيها بودند كه از سوي پليس لندن بازداشت شدند.

" کری آنه مندوزا " یکی از افراد حاضر در این گروه دوچرخه‌سواری به بی بی سی گفت: در حال رکاب زدن در خیابان " Bow " در استراتفورد بودیم که پلیس ما را محاصره و از حرکت‌مان جلوگیری کرد. آنها هیچ توضیحی درباره دلیل این کارشان ارائه ندادند.

" ژول بنجامین " یکی دیگر از افراد این گروه گفت، قرار بود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دوچرخه‌سوار در بخش جنوبی پل واترلو با یکدیگر ملاقات کنند. معمولا در چنین برنامه‌هایی پلیس حضور کم رنگی دارد، ولی امروز تعداد بسیار زیادی از نیروهای پلیس حاضر بودند و تاکنون این تعداد پلیس را ندیده بودم.

وی با بیان این که پلیس از بلندگو به آنها اعلام کرده که محدودیت‌هایی برای دوچرخه‌سواری وضع شده است، ادامه داد: آنها می‌خواستند اجازه ندهند که به سمت شمال رودخانه برویم. پلیس جاده را بسته و همه راه‌های منتهی به شمال را مسدود کرده بود.


بازداشت دوچرخه‌سواران در شب افتتاحیه المپیک
وی گفت: در چند مورد دیدم که پلیس برخورد فیزیکی و تندی با دوچرخه‌سواران داشت و آنها را از روی دوچرخه‌شان به زمین می‌انداخت. به شخصه شاهد بازداشت شدن کسی نبودم اما یکی از دوستانم که وکیل است، بازداشت شد. حدود ساعت ۲۰:۳۰ آنجا را ترک کرده و بازداشت نشدم اما فکر می‌کنم حدود ۱۰۰ نفر بازداشت شدند. بنجامین افزود: فکر می‌کنم افرادی باشند که مخالف المپیک هستند اما گروه دوچرخه‌سواری ما چنین مخالفتی نداشته و تنها هدفش دوچرخه‌سواری بود. به همین دلیل فکر نمی‌کنم که به چنین برخورد تندی نیاز باشد.

يك سخنگوي پليس اسكاتلنديارد لندن با تاييد اين خبر گفت: تعدادي به دليل نقض قوانيني كه دوچرخهسواري را محدود ميكرد، بازداشت شدند.