به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، در حالي كه دوچرخهسواران گروه پيشرو رقابتهاي دورچرخهسواري استقامت المپيك لندن در كيلومتر ۷۴ مسير بودند، يك سگ مشكي از ميان تماشاگران وارد جاده شد و عرض مسير را به صورت رفت و برگشت طي كرد.

البته دوچرخهسواران تعادل خود را حفظ كرده و با اين سگ برخورد نداشتند. رقابتهاي دوچرخهسواري جاده هماكنون در حال برگزاري است.