به گزارش افکارنیوز به نقل از ورزش سه، عليرضا صالحي در مورد اينکه آيا امکان تعليق راي محروميت پرسپوليس مبني بر انجام ديدار بدون تماشاگر وجود دارد، گفت: پرسپوليسيها قبلا درخواست خود را داده بودند. دوشنبه هفته پيش به اين موضوع رسيدگي و اين مسئله رد شد. آئيننامه ميگويد درخواست تخفيف يا تعليق قبل از گذشتن يک دوم راي ميتواند عملي شود اما با اين وجود درخواست پرسپوليسيها رد شد.

وي درباره اينکه نصيرزاده گفته امکان بخشش هواداران پرسپوليس وجود دارد تصريح کرد: نصيرزاده آئين نامه را مطرح کرده و از محتوا اطلاعي ندارد. آئين نامه ميگويد تيمها ميتوانند درخواست تعليق کنند اما با توجه به سابقه پرسپوليس و اينکه در گذشته اين تيم ۶ فقره تخلف تماشاگر را داشته، درخواست آنها رد شد. بدين ترتيب بازي پرسپوليس و صبا بدون حضور تماشاگران برگزار ميشود.