به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، رييس كميته پزشكي كاروان ايران در بازيهاي المپيك لندن اظهار كرد: زرگري در اواسط مسابقه از روي دوچرخه به زمين افتاد و بلافاصله به بيمارستان منتقل شد. آسيب او از ناحيه تحتاني قوزك پا است و تورم دارد.

وي افزود: او بايد تحت درمان دارويي باشد، دوچرخهسواراني كه از روي دوچرخه ميافتند به نزديكترين بيمارستاني كه كميته برگزار كننده بازيها تعيين كرده منتقل ميشوند. چيز مهمي نيست و زرگري مشكل خاصي ندارد و پس از چند روز درمان سرپايي خوب ميشود.