به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در پایان نشست این کمیته گفت: خیلی خوب است که هر چند وقت یکبار دور هم جمع شویم تا درباره مسائل مختلف مربوط به تیم با یکدیگر مشورت کنیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم، جلسات کمیته فنی هر دو هفته یک بار تشکیل شود. قرار است این کمیته به باشگاه و تیم کمک و هدفمند کار کند.وی در ادامه گفت‌وگو با سایت باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: از مهمترین صحبت‌های این جلسه، این بود که چطور باید از تیم، ژوزه و بازیکنان پشتیبانی کنیم. ما حمایت قاطع خودمان را اعلام کردیم. واقعیت این است که اگر از تیم حمایت نشود موفق نمی‌شویم. پس از بازی با فجر سپاسی هم اگر آن صحبت ها را مطرح کردم به خاطر این بود که از باخت خیلی بدم می آید و به خاطر نتیجه تیم ناراحت بودم. به همین دلیل تصمیم گرفته ام از این پس اگر تیم نتیجه خوبی نگرفت، مصاحبه نکنم تا این که عصبانیتم فروکش کند.پروین با تاکید بر اینکه پرسپولیس برای تبدیل شدن به تیمی که نظرات کارشناسان و هواداران را تامین کند، نیاز به زمان دارد، تصریح کرد: نشست یکشنبه ما به همدلی بیشتر منجر شد، بعد از جلسه سراغ کادر فنی و بازیکنان رفتیم تا مطمئن باشند که مورد حمایت کامل هستند. از هواداران هم می خواهیم پای تیم بایستند و با تمام وجود تا دقیقه ۹۰ هر بازی و تا آخرین روز از تیم حمایت کنند. این مساله تاثیر مهمی روی تیم خواهد داشت.