به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، سپ بلاتر در گفتوگويي كه با رسانههاي انگليسي داشت به ستايش از ليونل مسي پرداخت و گفت كه فوتباليستهاي سراسر جهان بايد او را الگوي خود قرار دهند.

رييس فدراسيون بينالمللي فوتبال فيفا گفت: مسي در المپيك ۲۰۰۸ پكن با وجود اين كه باشگاه بارسلونا مخالف حضور او در اين بازيها بود، حضور يافت. بر اين باورم كه شركت در بازيهاي المپيك بستگي به تصميم خود بازيكنان دارد، نه تيمهاي آنها. بازيكنان بايد مسي را الگوي خود قرار دهند، چرا كه او در نهايت توانست باشگاهش را متقاعد كند كه در بازيهاي المپيك پكن شركت دهند و با بازيهاي درخشان خود تيمش را قهرمان كند.