به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، چیو لیو هون استاد ورزش دانشگاه پکن که برای تماشای پیکارهای لندن ۲۰۱۲ به انگلیس سفر کرده است، در گفتوگو با شبکه سی.بی.اس اظهار داشت: در مورد علل موفقیت چین در ادوار مختلف المپیک دلایل مختلفی را می توان برشمرد اما از نظر من که آموزش دهنده ورزش هستم، توجه اساسی به ورزش کودکان و نونهالان سبب می شود خیلی زود افرادی که شایستگی پیشرفت تا رده قهرمانی را دارند، شناسایی شوند. این عده سپس زیر نظر مربیانی تحت آموزشهای پایهای و تخصصی قرار میگیرند و تا رده قهرمانی المپیک پیش میآیند.

وی افزود: چین با داشتن ۱.۳۴ میلیارد جمعیت از نظر تامین نیروی انسانی مستعد برای ورزش مشکلی ندارد. با توجه به زاد و ولد‌های بیشمار، ‌ همه ساله توسط کارشناسان و مربیانی مجرب حدود ۴۰۰ هزار کودک با استعداد در رشته‌های مختلف ورزشی شناسایی می شوند و به مدارسی ویژه برای کسب تعلیم‌های ویژه سپرده می شوند. این عده به مرور پیشرفت می کنند و تاجایی پیش می‌آیند که نماینده ورزشی چین در المپیک‌ها و جام‌های جهانی می شوند و برای کشور مدال کسب می‌کنند.

پیکارهای لندن ۲۰۱۲ از روز جمعه ۶ مرداد شروع شد و تا تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد ادامه خواهد یافت.