به گزارش افکارنیوز، مهدی مهدویکیا در گفتوگو با فارس در مورد بازی پرسپولیس و گهر گفت: متأسفانه باز هم دو امتیاز حساس را از دست دادیم و این خوب نیست. این اتفاقات اول فصل است و پرسپولیس نیاز به زمان دارد تا بتواند هماهنگتر شود.

وی درباره اینکه چرا در لیست ۱۸ نفره جایی نداشته عنوان کرد: در این باره هیچ صحبتی ندارم.

مهدوی کیا درباره اظهارات پروین در جلسه کمیته فنی مبنی بر اینکه اگر قرار بود نظر این کمیته را بپرسند مهدوی کیا جایی در لیست پرسپولیس نداشت گفت: من نمی‌دانم علی آقا درباره چه موضوعی صحبت کرده، این موضوع را هنوز نشنیده‌ام و از شما می‌شنوم و اگر به صورت رسمی بشنوم اظهار نظر می‌کنم.

وی درباره احتمال خداحافظی در نیم فصل گفت: فعلا هیچ صحبتی دراین باره نمیکنم چون تصمیمی نگرفتم.