به دلیل تخلف و مصاحبه شهاب گردان-دروزابان تیم ذوب آهن اصفهان در برخی از روزنامه های ورزشی که بدون در نظر گرفتن جایگاه تیم ملی بوده و به قداست تیم ملی خدشه وارد کرده است ،وی به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد و در صورت تکرار تخلف ،وی از همراهی تیم خود محروم می شود. جریمه نقدی و محرومیت برای بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز دیدار دو تیم شهرداری تبریز و تراکتورسازی تبریز از سری مسابقات لیگ برتر مورخ 14/5/89 درحالی برگزار شد که از سوی مهدی کیانی -بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی صورت گرفت که منجر به اخراج او شد.بر همین اساس وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.