به گزارش افکارنیوز، باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري محيط نوشت: اين گروه تصويري از "اسامه ملولي" ورزشکار تونسي شناي ده هزار متر را منتشر کرد که نشان مي دهد اين ورزشکار پس از ده هزار متر شنا، در حال نوشيدن آب است در نتيجه اين اقدامش را تظاهر به روزه خواري دانست و خونش را مباح خواند.

در ادامه پايگاه اينترنتي مذکور خطاب به اسامه ملولي نوشت: تو موجب ننگ همه ما هستي ، کشتنت از نظر شرع واجب شده است و ما ذلت را نمي پذيريم.