به گزارش افکارنیوز، محسن بنگر در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: هواداران از ما حرف نمی خواهند عمل می خواهند. اوضاع هم اینطور نمی ماند و من هم تصمیم گرفته ام تا پرسپولیس به مکان های بالای جدول نرسد، دیگر صحبت نکنم. این روزها به زحمت می توانم بخندم. در تمرینات هم، اینطور است. در این شرایط تا پرسپولیس بالای جدول نیاید مصاحبه ای از من نخواهید دید.