به گزارش افکارنیوز، حمید درخشان در گفتگو با مهر در خصوص مطالبی که در برخی از رسانهها مبنی بر پیشنهاد وی به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای برعهده گرفتن سمت مدیرفنی این تیم مطرح شده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطالبی که برخی از رسانهها در خصوص پیشنهاد من به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای سمت مدیرفنی تیم مطرح کردهاند کذب محض بوده و به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در همین خصوص افزود: من برای مدیریت فنی تیم پرسپولیس هیچ پیشنهادی به مدیرعامل باشگاه نداده‌ام و هیچگونه پیشنهادی نیز در این خصوص از سوی باشگاه به من نشده است. مطرح شدن چنین موضوعاتی تحلیل برخی از رسانه‌های خاص است که دلیل این کار آنها برای من مشخص است.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: پیش از این نیز صحبت‌هایی در خصوص جایگزینی من به عنوان مربی به جای عاشوری در تیم پرسپولیس مطرح شده بود که دیدید صحت نداشته و رویانیان در این خصوص پیشنهادی به من نداده است.

وی در مورد انتخاب مربی جایگزین محسن عاشوری در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این موضوع در جلسه کمیته فنی باشگاه مطرح شده و گزینه‌های پیشنهادی توسط مدیرعامل و سایر اعضای کمیته فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند تا در نهایت مربی جدید تیم معرفی شود.

مدیر تیم‌های پایه باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: جلسه کمیته فنی ظرف ۴۸ ساعت آینده برگزار شده و تکلیف مربی جدید تیم در آن جلسه مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا شما گزینههایی را برای مربیگری تیم پرسپولیس مدنظر دارید که آنها را در جلسه کمیته فنی مطرح کنید؟"، گفت: من دو گزینه را مدنظر دارم که در حال حاضر تا تشکیل جلسه کمیته فنی باشگاه دلیلی ندارد نام این گزینهها را مطرح کنم.