به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، احسان حدادی در ماده پرتاب دیسك با ثبت ركورد ۶۸ متر و ۱۸ سانتیمتر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و برای اولین بار ایران را در رشته دوومیدانی صاحب مدال كرد.

این افتخار باعثشد تا دوومیدانی نیز به همراه سه رشته دیگر همچون کشتی، تکواندو و وزنه برداری در بازی های المپیک مدال آور باشد.

فدراسیون دوومیدانی نیزهمزمان با حضور احسان حدادی در كشورمان، مراسم استقبالی در فرودگاه بین المللی امام خمینی برگزار می كند.