به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، مسعود اسماعيلپور در رقابتهاي شانس مجدد مقابل حريف هندي در سه تايم شكست خورد و فرصت رسيدن به مدال برنز را از دست داد.

در تایم نخست اسماعیل‌پور کشتی را اداره کرد، اما فعال‌تر نشان می‌داد. دو کشتی‌گیر در سرشاخ امتیازی نگرفتند و کار به کلینچ کشیده شد و این بار هم قرعه به سود حریف هندی در آمد، اما اسماعیل‌پور توانست کنده‌ی او را بکشد. داوران امتیاز را به حریف هندی دادند که پس از اعتراض خادم سه امتیاز به اسماعیل‌پور داده شد.

در تایم دوم اسماعیل پور ناگهان تمرکزش را از دست داد و روی پل رفت و سه امتیاز از دست داد. در ادامه اسماعیل‌پور دو امتیاز گرفت اما کافی نبود و این وقت را از دست داد.

در تايم سوم اسماعيلپور از تشك بيرون رفت و يك اخطار و يك امتياز گرفت و در ادامه يك امتياز ديگرنيز داد تا كار سخت شود. اين تايم چهار بر صفر به سود كشتيگير هندي به پايان رسيد.