در اين مراسم قرار بود از محمد جماعت دبير سرويس ورزشي خبرگزاري فارس تقدير شود كه وي از حضور در جايگاه و دريافت جايزه امتناع كرد. شنيده ها حاكي از آن است كه وي در حمايت از مهدي خرم دل خبرنگار بركنار شده سرويس ورزشي تابناك دست به اين كار زده تا به نوعي اعتراض خود را از نحوه برخورد با اين خبرنگار نشان دهد. جماعت كه رياست شوراي راهبردي رسانه ها و خبرگزاري ها را نيز برعهده دارد پيش از آغاز مراسم قصد داشته كه با حضور در پشت تريبون سالن كنفرانس جملاتي را در حمايت از خبرنگاران ورزشي كه مورد بغض سازمان تربيت بدني قرار گرفته اند، بيان كند كه به وساطت برخي اهالي سازمان از اين كار دست كشيد. از جمله ديگر عوامل عدم حضور جماعت در جايگاه براي دريافت تقدير نامه حضور عبدالحميد احمدي رئيس انجمن ورزشي نويسان به عنوان اهدا كننده جايزه بود. گفتني است؛ مهدی خرم دل دبیر سایت تابناک ورزشی که نامی دلهره آور در میان مفسدان ورزشی و متخلفان سیستم ورزشی کشور بود، چندي پيش پس از مدت ها فشار از سوی برخی افراد ناچارا استعفا کرد.