به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت سازمان لیگ حرفهای، در هفته چهارم لیگ برتر ۲۳ گل زده شد که بیشترین گل در دقایق ۵۰ تا ۶۰ به ثمر رسید.

۴ گل نیز بعد از دقیقه ۹۰ به ثمر رسیده است.


*آمار گل های زده شده به شرح زیر است:

۲گل تا دقیقه ۱۰

۳گل بین دقایق ۱۰ تا ۲۰

یک گل در دقایق ۲۰ تا ۳۰

یک گل در دقایق ۳۰ تا ۴۰

یک گل در دقایق ۴۰ تا ۵۰

۵ گل در دقایق ۵۰ تا ۶۰

۲گل در دقایق ۶۰ تا ۷۰

یک گل در دقایق ۷۰ تا ۸۰

۳ گل در دقایق ۸۰ تا ۹۰

۴ گل بعد از دقیقه ۹۰