به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار به نقل از باشگاه استقلال، با اعلام نهایی اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران جهت شرکت در جام ملتهای آسیا، مشخص شد متاسفانه تنها یک بازیکن از تیم فوتبال استقلال در لیست نهایی افشین قطبی حضور دارد. این اتفاق برای دومین بار در تاریخ حضور تیم ملی فوتبال ایران در ادوار جام ملتهای آسیا رخ میدهد. در سال 1996 نیز تنها یک بازیکن از تیم استقلال در لیست نهایی تیم ملی جهت حضور در جام ملتهای آسیا در امارات قرار گرفته بود. شایان ذکر است سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران در سال 1996 برعهده محمد مایلیکهن بود که وی تنها از وجود علیرضا منصوریان در تیم ملی فوتبال ایران استفاده کرد.