به گزارش افکارنیوز به نقل از ايران ورزشي، محمد پروين بازيكن تيم فوتبال گهر زاگرس كه از ناحيه دنده آسيب ديده بود سهشنبه براي مداوا نزد فريد زرينه پزشك پيشين پرسپوليس رفت.
زرينه در اين باره ميگويد: دنده پروين دچار آسيب ديدگي شده و اين بازيكن نياز به يك هفته استراحت و مداوا دارد. قرار است پس از تست نهايي وضعيت او مشخص شود اما چيزي كه مشخص است اينكه دنده پروين ضربه خورده و بايد تحت مداوا قرار گيرد.