به گزارش افکارنیوز، خسرو والیزاده در اینباره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: متاسفانه یکی از سایتها خبر کذبی را بدون تحقیق و پرسش از منابع مطلع و مسوول درباره جدایی "آنتونیو سیموئز" دستیار سرمربی تیم ملی ایران و رفتن وی به عربستان سعودی منتشر کرد که این خبر مورد استفاده برخی دیگر از رسانهها نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: این خبر کذب محض است و به هیچ‌وجه صحت ندارد. سیموئز پس از پایان اردوی مجارستان برای رسیدگی به کارهای شخصی به پرتغال رفت و اکنون نیز در تهران و همچنان یکی از دستیاران سرمربی تیم ملی ایران است.

والیزاده در پایان گفت: با توجه به شرایط حساس تیم ملی و راه سختی که تا رسیدن به جام جهانی ۲۰۱۴ درپیش دارد، امید است رسانهها پیش از منتشر ساختن چنین خبرهایی که به روند کاری تیم ملی لطمه میزند، صحت یا سقم آن را از منابع مطلع و مسوول استعلام کنند.