به گزارش افکار به نقل زا ایسنا وي با اظهار تاسف نمايندگان حاضر در اين جلسه از عدم اختصاص حتي بخشي از يك درصد بودجه سازمان‌ها به امر ورزش براساس تكليف بودجه سال 89 افزود: متاسفانه در اين جلسه متوجه شديم كه هنوز حتي يك ريال يك‌درصد تكليفي بودجه سال 89 هم به ورزش داده نشده و اين مساله مايه تعجب و تاسف نمايندگان حاضر شد. به گفته اين عضو فراكسيون ورزش مجلس، در اين رابطه قرار بر اين شد كه با عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت رياست‌جمهوري صحبت كنيم تا ببينيم اصولا به چه دليل بعد از 10 ماه هنوز خبري از آن يك‌درصد نيست؟ يحيي‌زاده به بحث‌ و صحبت‌هاي صورت گرفته راجع به بودجه ورزش در سال 90 نيز در اين جلسه اشاره كرد و گفت: با توجه به حذف يك‌درصد بودجه دستگاه‌ها در برنامه پنجم توسعه، باز هم مجال مطرح شدن اين مساله از سوي دولت و مجلس در بودجه‌هاي سالانه هم‌چنان وجود دارد. حتي خيلي‌ها بر اين اعتقادند اگر يك درصد در بودجه مطرح شود به هيچ وجه با برنامه پنجم مخالفتي ندارد. وي در توضيح اين مطلب گفت: چون در برنامه ذكر شده هر مقداري كه كه ورزش نياز به بودجه داشته باشد دولت موظف به تامين آن است، لذا عنوان شد اگر يك درصد در لايحه بودجه آورده شود به هيچ وجه به دو سوم راي هم نياز نخواهد داشت و نصف راي هم در اين رابطه كافيست و معمولا مخالفتي هم با برنامه ندارد، لذا اين صحبت‌ها مي‌تواند حرف درستي باشد. رييس كميته تربيت بدني و جوانان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به صحبت‌هاي صورت گرفته در مورد مسائل مختلف مرتبط با ورزش در جلسه تعدادي از نمايندگان با سعيدلو، گفت: چون قرار بود فرداي اين جلسه بحث وزارت ورزش در مجلس مطرح شود، اين بحث هم به صورت مستوفي و كامل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دكتر سعيدلو معتقد بود كه با وزارتي شدن ورزش، ورزش تضعيف خواهد شد و جايگاه ورزش و اقتدار آن به هيچ‌وجه بيش از آنچه هست، نخواهد شد. وي با بيان اين كه سعيدلو با صراحت و تاكيد با وزارتي شدن ورزش مخالفت كرد، گفت: در آن جلسه بنده عنوان كردم اگر با اخطار قانون اساسي امكان خارج شدن اين طرح از دستور فراهم باشد وضعيت فرق مي‌كند، اما اگر اين بحث در مجلس مطرح شود براساس جو مجلس، تصويب وزارت حتمي است كه البته صبح همان روز نيز قبل از شروع جلسه علني نيز چند نفر از نمايندگان كه در جلسه با سعيدلو حضور داشتند در ديدار با لاريجاني در مورد اخطارهايي كه در اين رابطه در صحن علني صورت خواهد گرفت، صحبت كرديم و وي صراحتا عنوان كرد در صورتي كه اخطارها در راستاي خارج كردن اين طرح از دستور باشد آنها را اصلا وارد نخواهم دانست. نماينده مردم تفت و ميبد در خانه ملت در اين رابطه، ادامه داد: برخي معتقد بودند اين طرح مخالف قانون اساسي است و اگر اخطاري مبني بر مخالفت يك طرح يا لايحه با قانون اساسي داده شود و رييس مجلس آن را وارد بداند از مجلس در اين رابطه راي‌گيري مي‌كند و اگر اكثريت مجلس هم آن را وارد دانست آن طرح يا لايحه بايد از دستور خارج شود. وي گفت: در مورد طرح وزارت ورزش اخطارهايي داده شد كه اصلا رييس مجلس آن‌ها را وارد ندانست كه بخواهد به راي‌گيري كشيده و از دستور خارج شود. حتي اگر رييس مجلس هم آن را وارد مي‌دانست چون بايد از نمايندگان در اين رابطه راي‌گيري مي‌كرد فضاي مجلس به گونه‌اي بود كه نمايندگان با وارد بودن اخطار مخالفت مي‌كردند و باز رييس مجلس مجبور به طرح اين بحث مي‌شد. يحيي‌زاده با اشاره به راي آوردن كليات طرح وزارت ورزش و جوانان در جلسه روز چهارشنبه مجلس، گفت: فردا جزييات اين طرح بررسي خواهد شد. در واقع بحث اصلي فردا اين است كه وزارت ورزش و جوانان باشد يا وزارت ورزش بدون جوانان و آيا سازمان ملي جوانان در اين وزارتخانه ادغام شود يا خير؟ رييس كميته تربيت بدني و جوانان مجلس در پايان، گفت: در واقع دو نظر اساسي در اين زمينه وجود دارد كه نظر كميسيون فرهنگي مجلس اين است كه وزارت ورزش بدون سازمان ملي جوانان به وزارتخانه تبديل شود.