به گزارش افکار به نقل از ایرنا هفته گذشته مارادونا گفت كه گرودونا را به دليل ارائه اطلاعات غلط درباره او و متهم كردن او به مصرف مواد مخدر و الكل به دادگاه خواهد كشاند. مارادونا گفت شش سال است كه پاك است . گرودونا به راديو گفت: مسي بهترين شماره 10 در تاريخ فوتبال آرژانتين است. مسي ، مارادونا ، ريكلمه و ورون گويي از سياره اي ديگر آمده اند ولي در ميان آنها مسي بهترين شماره 10 است. مارادونا هفته گذشته رييس 79 ساله اتحاديه فوتبال آرژانتين را ' گاگا' خطاب كرد كه به اسپانيايي به معني 'پير خرفت' است. او به گرودونا توصيه كرد در بهترين كلينيك سوئيس براي درمان بستري شود. گرودونا هم در پاسخ گفت كه همه از مشكلات مارادونا آگاه هستند. مارادونا از پنج ماه پيش كه آرژانتين در مرحله يك چهارم نهايي جام جهاني از دور رقابت ها حذف و توسط گرودونا بركنار شد تاكنون نتوانسته است براي خود كاري پيدا كند.