به گزارش افکارنیوزبه نقل از ستاره ها در بازی با ابومسلم غیبت بیش از ۱۰ بازیکن اصلی باعثشد تا امیر قلعه نویی تعدادی از بازیکنان جوان و امید خود را در لیست ۱۱ نفره قرار داده و به میدان بفرستد.

همین فرصت برای این بازیکنان جوان کافی بود تا خود را به سرمربی مطرح و پرافتخارشان ثابت کنند که گویا از این فرصت نهایت استفاده را هم بردند چون قلعه نویی بعد از بازی به تعریف و تمجید از این بازیکنان پرداخت و ادعای جالبی را مطرح کرد.

سرمربی استقلال با بیان این که بازیکنان جوانش مقابل ابومسلم نمایش خوبی داشتند خطاب به اطرافیانش گفت: «یکی دو نفر از بازیکنان جوان تیم من را به آینده امیدوار کردند تا جایی که شک ندارم اگر همین روند را ادامه بدهند می توانند پدیده جدید استقلال لقب بگیرند که من هم منتظر این اتفاق هستم.»


گفته می شود منظور قلعه نویی مستقیما با مهدی اسلامی مدافع و کاپیتان امیدهای استقلال بود که در بازی با ابومسلم یکی از بازیکنان خوب این تیم قلمداد شد. از همین رو اگر دیدید در غیاب حنیف عمران زاده امیر قلعه نویی نام او را در لیست ۱۸ نفره استقلال مقابل راه آهن قرار داد، تعجب نکنید.