افکار نیوز - مسئولین ورزشگاه اعلام کردند ظرفیت ورزشگاه آزادی تکمیل شده و مردم برای بازی والیبال به ورزشگاه نیایند.
گفتنی است بازی والیبال بین ایران و ژاپن ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود