به گزارش افکار نیوزبه نقل از گل - قاسم دهنوی نتوانسته نظر تونی را برای بازی در تراکتور سازی جلب کند و در اکثر بازی ها او روی نیمکت نشسته که همین مسائله با مصاحبه های تند دهنوی علیه تونی همراه بوده است.
دهنوی در بخشی از مصاحبه هایش به وضعیت نصرتی هم اشاره می کند و این اظهار نظر با ناراحتی و واکنش نصرتی همراه بوده است و او از هم بازی خود می خواهد تا در مصاحبه هایش از او مایه نگذارد.
نصرتی اعتقاد دارد که اختلاف با مربی نباید رسانه ای شود و او خودش این مسئله را حل می کند