به گزارش افکارنیوزبه نقل از گل فرصت کاکا ممکن است که خیلی زودتر از حد انتظار برسد. مورینیو در اندیشه استفاده از او در ترکیب اصلی بازی در پیسخوان است، در حقیقت این می تواند یک سورپرایز باشد چرا که شماره ۸ از معدود بازیکنان رئال است که هنوز در بازیهای رسمی فرصت خودنمایی پیدا نکرده است.

حالا که کاکا تصمیم گرفته که بماند و به گروه ملحق شود، مربی رئال مادرید مثل بقیه با او برخورد می کند. هر چه که در گذشته شده، فرامکوش می شود. البته فیکس شدن کاکا به شرایط بدنی اوزیل و مودریچ بستگی خواهد داشت.

اگر این دو آماده نباشند، مربی روی بازیکن برزیلی حساب خواهد کرد. کاکا دوباره قرار است که خود را به مورینیو ثابت کند و به همین خاطر هر روز تمرین می کند. بازیساز رئال مادرید در لیست مازادهای مربی است اما تصمیم گرفته که سخت تر از بقیه تمرین کند تا اعتماد مورینیو را جلب کند.

به گزارش گل و به نقل از مرجع خبری رئال مادرید، کاکا دو هفته است که صبح و عصر، تمرین می کند و می خواهد نشان دهد که لیاقت رسیدن به ترکیب را دارد. مورینیو می داند که این بازیکن با این تمرینات، از نظر بدنی بهتر شده است و او را شایسته حضور در ترکیب رئال می داند.

مربی پرتغالی می خواهد با فرصت دادن به کاکا به بقیه ترکیب بگوید: " این جا ذخیره یا فیکس وجود ندارد. " کاکا روز دوشنبه گفت که سخت تلاش می کند که مورینیو به او فرصت دهد و به نظر می رسد که در هفت روز آتی بتواند همه چیز را حل کند.

بازیکن برزیلی گفت :" در سن ۳۰ سالگی باید حس کنم که در شروع دوران فوتبالم هستم . سخت تلاش می کنم تا مربی به من فرصت دهد . " کاکا آرام آرام در تمرینات لبخند می زند چرا که نیازی نیست به آینده اش فکر کند . ا روز دو بار تمرین می کند و سعی می کند که کارش را انجام دهد . او هر روز با پدرش ، بوسکو لیته به والدبباس می آید تا تمرین کند .