به گزارشافکار نیوزبه نقل از مهر دبیر برتر از مخالفت این سازمان با درخواست باشگاه راه آهن مبنی بر بازی این تیم با استقلال در ورزشگاه کیش خبر داد.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد درخواست باشگاه راه‌آهن از این فدراسیون برای برگزاری دیدار تیمش مقابل استقلال در کیش یا ورزشگاه اکباتان گفت: امکان برگزاری بازی در چنین مکانهایی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اگر قرار است راه آهن بازی‌هایش را در کیش برگزار کند فدراسیون برای برگزاری بازی‌ها در استان دیگر باید ابتدا ناظران خود را بفرستد و در صورت تایید امکانات آن استان این مسئله به سازمان لیگ ارجاع می شود.

دبیر سازمان لیگ اضافه کرد: بحثبرگزاری بازی استقلال با راه آهن در ورزشگاه اکباتان عملیاتی نیست زیرا شورای تامین از لحاظ ایمنی و امنیتی موافق برگزاری بازی در این ورزشگاه نخواهد بود.

کاظمی با بیان اینکه باید به راه آهنی ها حق داد زیرا میزبان این بازی هستند خاطرنشان کرد: آنها دوست دارند بازیها در زمینی که به آن آشنایی دارند برگزار شود اما شرایط گاهی ما را بر آن می دارد بازیها را در مکانی دیگر برگزار کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: بازی راه آهن با استقلال در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود مگر اینکه راه آهنی ها موافقت مسئولان ورزشگاه آزادی را جلب کنند.

کاظمی در پایان در مورد اعتراض پیکانی ها به اینکه باید محرومان استقلال مقابل این تیم محروم باشند تاکید کرد: طبق آئین نامه فدراسیون فوتبال هر زمانی که به دلیل فشردگی مسابقات این گونه بازیها به تعویق بیفتد محرومان یک تیم در بازی آینده حق بازی ندارند.

همچنین غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگاران از مخالفت فدراسیون با درخواست راه آهنی ها برای برگزاری این مسابقه در کیش یا ورزشگاه اکباتان خبر داد.