به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن از ساعت ۱۹ عصر امروز در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی آغاز خواهد شد. صبح امروز فدراسیون والیبال اعلام کرد ورود بانوان در دیدار امروز ممنوع خواهد بود. این در حالی است که در دیدار روز جمعه این دو تیم هیچ ممانعتی از حضور بانوان نشده بود.

عدم اطلاع رسانی به موقع در این باره باعثشده بود تا حدود هزار نفر از بانوان به سالن ۱۲ هزار نفری بروند و پس از اینکه با ممانعت ماموران مواجه شدند در پشت درب‌ها تجمع کردند.

ماموران نیروی انتظامی و حراست سالن برای عدم تجمع آنها با ماشین‌های مخصوصی اقدام به خروج آنها از محوطه مربوطه کردند.

همچنین ورود خبرنگار زن به سالن ۱۲ هزار نفری ممنوع است و آنها نیز باید از خانه به وظیفه خود در خصوص انعکاس خبرها بپردازند!

* نسبت به دیدار اول، بینظمیهای بیشتری در سالن ۱۲ هزار نفری مشاهده میشود به گونهای که فقط یک درب پارکینگ برای ورود ماشینها به محوطه پارکینگ باز است و سایر دربها بسته است.