به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران هرچند میگویند امیر عابدینی با وعده فتح اله زاده قصد ترک داماش را دارد اما شنیدیم پیشنهاد مشاور در باشگاه پرسپولیس درانتظار اوست.

گویا رابطه خوب رویانیان با مدیران ارشد شرکتی منتسب به مالک داماش باعثشده است تا عابدینی از داماش حذف و راهی پرسپولیس شود تا هم دوباره در کنار تیم محبوبش قرار بگیرد و هم کاری با داماشی ها نداشته باشد.

بدنیست بدانید با وجود مذاکرات اول فصل داماش و مدیران جدید این شرکت در خصوص همکاری با عابدینی، چندان مایل به ادامه همکاری با وی نیستند به همین دلیل قصد دارند با این کار تا پایان فصل هرگونه انتقاد از سوی عابدینی را حذف کنند.

پیش از این نیز خبر رسیده بود مدیر عامل داماش با وعده پستی جدید حاضر شده است مدیریت داماش که با چنگ و دندان حفظ کرده بود را به مالکان جدید تقدیم کند.

*هرندی برکنار می شود

چه عابدینی بماند و چه نماند، هرندی برکنار می شود. اخیرا شنیدیم این مربی از روی اجبار به دلیل بی پولی انتخاب شد و خود عابدینی هم قبولش ندارد. به همین دلیل اگر عابدینی برود قطعا هرندی برکنار می شود و اگر بماند بعد از چند هفته دیگر و حداقل تا نیم فصل از کار برکنار می شود.

گویا حتی نتایج خوب این مربی تأثیر در کارش ندارد و قول های عابدینی در خصوص حفظ هرندی واقعیت ندارد به هر حال اگر اتفاقات مدیریتی سریعتر رخ دهد برکناری هرندی نیز زودتر اتفاق می افتد.

هرندی اول فصل آمد چون تنها مربی بود که می توانست بازیکنان را با وجود بی پولی حفظ کند.

*داماشی ها چک بدون تاریخ می گیرند

داماشی ها در اردوی تهران ۱۰درصد پول می گیرند. در همین رابطه شنیدیم مسئولان باشگاه در نظر دارند در طول اردو ۱۰درصد از پیش پرداخت بازیکنان را پرداخت کنند این مبلغ در قالب چک بدون زمان در اختیار بازیکنان قرار می گیرد ولی گویا فعلا گفته نمی شود داماشی ها از اول فصل منتظر این پول بودند که هنوز به آن دست نیافته اند.