به گزارش افکارنیوزبه نقل از پارس فوتبال، با شناختی که از رویانیان و فتح الله زاده دارم جنس آنها طوری نیست که بتوانند از هیات مدیره حرف شنوی داشته باشند و تابع آنها باشند.

شنیدن صحبت های رییس سابق سازمان تربیت بدنی درباره انتخاب اعضای هیات مدیره سرخابی ها می تواند جالب و خواندنی باشد.

از نظر مصطفی هاشمی طبا این دو هیات مدیره چون یکدست نیستند نمی توانند موفق شوند. هاشمی طبا می گوید: «به نظر من اعضای هر هیات مدیره به یک دلیل باید انتخاب شوند. مثلا یکی برای بحثاقتصادی و یکی دیگر برای مبحثورزشی. من که دلایل انتخاب برخی از این افراد را در هیات مدیره دو تیم نمی دانم. اما معتقدم این دو هیات مدیره چون یکدست نیستند نمی توانند موفق شوند. برخی اوقات یک عضو به اعضای هیات مدیره اضافه می شود تا مثلا مشکلات مالی را حل کند اما تا جایی که من می دانم هیچ یک از این اعضای جدید نمی توانند این مشکل را حل و فصل کنند و توقع داشتن از آنها بیهوده است. با این حال حتی اگر مشکلات مالی دو تیم به خصوص استقلال توسط وزارت ورزش و عباسی حل شود، باز هم این هیات مدیره ها با این اعضا چون یکدست و همفکر نیستند نمی توانند به موفقیت برسند.»

مصطفی هاشمی طبا صحبتهایش را اینگونه ادامه می دهد: «مدیرعامل های دو باشگاه در درجه اول باید تابع هیات مدیره باشند. با شناختی که از رویانیان و فتح الله زاده دارم جنس آنها طوری نیست که بتوانند از هیات مدیره حرف شنوی داشته باشند و تابع آنها باشند. به همین خاطر است که می گویم این دو هیات مدیره نمی توانند یکدست باشند و تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند.»

هاشمي طبا در ادامه پرده از غيرقانوني بودن انتخاب اعضاي هيات مديره سرخابي ها برمي دارد و مي گويد: بر اساس قانون تجارت انتخاب اعضاي هيات مديره استقلال و پرسپوليس غيرقانوني است. بر اساس اين قانون ابتدا بايد هيات مديره انتخاب شود و سپس اعضاي هيات مديره يك نفر را به عنوان مديرعامل برگزينند. در استقلال و پرسپوليس اين اتفاق نيفتاده و مديران دو تيم با آراي اعضاي هيات مديره انتخاب نشده اند و به همين خاطر است كه مي گويم اين انتخاب غيرقانوني است.