به گزارش افکارنیوزبه نقل از ايران ورزشي، صحبتهاي مانوئل ژوزه درباره علي كريمي و خداحافظياش از فوتبال اصلا به مذاق هواداران خوش نيامده و بهانه تازهاي شده براي اعتراضهايشان، آنقدر كه آنها عصر ديروز دوباره مقابل درهاي بسته ورزشگاه درفشيفر حاضر شدند تا حمايت خود از كريمي را به گوش سرمربي برسانند، حمايتهايي كه با همان شعار علي فقط كريمي، سردار يادت باشه، كريمي بايد باشه و مانوئل يادت باشه، كريمي بايد باشه شروع شد و هوادار ديگري در حمايت از او اينطور گفت: كريمي اگر دنبال حاشيه بود و نميخواست بماند روز بازي با سپاهان نميآمد اينجا تنها تمرين كند. چند نفري هم البته از تصميم مديرعامل و سرمربي در كنار گذاشتن كريمي دفاع كردند: او نباشد بهتر است. مگر در آن ۸ بازي غير از پاس گلي كه برابر صنعت نفت داد چه كار كرد كه بخواهد بماند؟ پاسخ او را از زبان ديگر هواداراني شنيديم كه به طرفداري از جادوگر آمده بودند: كريمي اگر حرفي هم ميزند دليلي ندارد بگوييم تيم را به حاشيه برده. او بزرگتر پرسپوليس است و ژوزه نبايد اينقدر لجبازي كند. كريمي كه تا حالا بهترين بازيكن تيم بوده، پس ژوزه چطور ميگويد بايد خداحافظي كند! چطور علي كريمي پير است اما نيلسون ۳۷ ساله پير نيست و بايد هميشه فيكس باشد؟!