به گزارش افکارنیوزبه نقل از ورزش سه چزاره پراندلی سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا گفت: برای فوتبال ایتالیا در مقایسه با دیگر کشورها بسیار متأسفم.

به نقل از پايگاه خبري کالچونيوز چزاره پراندلي سرمربي تيم ملي فوتبال ايتاليا گفت: متأسفانه در مقايسه با ديگر کشورهاي اروپايي چون انگلستان، آلمان و اسپانيا روند رشد فوتبال ايتاليا سرعتي بسيار کم و پائين داشته و همين مسئله باعث شده تا ما نتوانيم همگام با اين کشورها پيش رفته و به نتايج مورد نظر خود دست يابيم من به اين دليل براي فوتبال ايتاليا کاملاً متأسفم و اميدوار هستم که شرايط هرچه سريعتر تغيير کرده و بتوانيم سرعت رشد و پيشرفت خود را افزايش بخشيم.