به گزارش افکارنیوزبه نقل ازکارگرنیوز، شخصی به نام " ر - ر " که از قدیم الایام نیز همواره با پرسپولیسی ها بوده و با این باشگاه همکاری داشته و مدتی نیز می شود که کارمند رسمی باشگاه پرسپولیس می باشد از سوی مسئولین باشگاه پرسپولیس مورد سوءظن قرار گرفته است.

گفته می شود که از مدتی قبل پرسپولیسی ها نسبت به وی خوشبین نبوده و به همین دلیل مدتی بود که وی را تعمدا از تیمشان دور نگاه می داشتند. همچنین فرد مزبور در سفر این تیم به اصفهان نیز در هتلی غیر از هتل محل اسکان سایر اعضای تیم اسکان یافته بود.