به گزارش افکارنیوزبه نقل از مشرق، می توان ادعا داشت استفاده از جادوگر در فوتبال ایران وارد مرحله تازه ای شده است.

مدتی می شود برخی مربیان به استفاده از جادوگر روی آورده اند. در این بین نیز به انواع و اقسام ترفندها و روش ها روی آورده اند که هر یک در جای خود جالب توجه است. این در حالی است که مسائل فنی هر روز با افت و عقبگرد همراه بوده است.

نکته دیگر نیز این است که مدیریت باشگاه ها نیز با این پدیده مقابله ای نکرده اند که همین موجب ترویجش شده است. نمونه اش را می توان در یکی از باشگاه صنعتی دید که مربی اش از بنیانگذاران این ترفند است. جالب است که وی بار دیگر نیز به این باشگاه برگشته و از خود چهره ای مثبت نیز به نمایش می گذارد.

اما یکی دیگر از مربیان لیگ برتری نیز به صف استفاده از جادوگران پیوسته است. وی که سابقه ملی قابل توجهی نیز دارد، به جادوی هندی روی آورده است. وی در آخرین اقدام، جادوگری را از این کشور وارد تیم کرده و براساس دستورات وی اقدام می کند.

در یکی از دیدارهای اخیر این تیم لیگ برتری، در رختکن یک مار پیدا می شود که تماسی با آتش نشانی جهت رفع مشکل گرفته می شود. در این هنگام، سرمربی اعتراض کرده و عنوان می کند این مار متعلق به وی است. شاهدان اظهار می دارند مار از هند وارد شده و در راستای جادوی اخیر است.

مربیان لیگ برتری زیادی هستند که از جادو برای نتیجه گیری استفاده می کنند. این مربی که حاشیه ساز است و همواره خبرساز، اقدام به جذب جادوگر هندی کرده و از وی برای نتیجه گیری کمک گرفته است.