احمد هاشمیان ضمن بیان این مطلب افزود: طرح موضوعاتی همچون بیماری مسعود شجاعی و وضعیت غذایی ملی پوشان در شرایط حساسی که تیم ملی در آن قرار دارد نه تنها کمکی به تیم ملی نمی کند بلکه تنها تیم را دچار بحرانهای خود ساخته می کند و تمرکز را از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی می گیرد.

به گزارش مهر، هاشمیان یادآور شد: براساس گزارش دکتر خانلری پزشک تیم ملی، مسعود شجاعی دچار ضعف عمومی بوده که به تشخیص پزشک تیم با سرم درمانی و تزریق آمپول‌های تقویتی مشکل او بر طرف شده و پس از دیدار با عراق نیز تحت مراقبت پزشکان قرار گرفته است، ضمن اینکه بحثانتقال او به بیمارستان نیز صحت ندارد.

وی تصریح کرد: به گفته پزشک تیم ملی، هم اکنون مسعود شجاعی از شرایط جسمانی مطلوبی برخوردار است و مشکلی از نظر پزشکی برای همراهی تیم ملی در دیدار برابر کره شمالی ندارد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص مسمومیت غذایی تعدادی از بازیکنان تیم ملی اظهار داشت: وضعیت غذایی تیم ملی از هر نظر تحت کنترل پزشک همراه تیم قرار دارد و چنین مسمومیت غذایی برای ملی پوشان هم جزو اخباری است که به هیچ وجه حقیقت ندارد.

هاشمیان با توصیه نسبت به اینکه در شرایط فعلی نباید با انتشار اینگونه اخبار که کمکی به تیم ملی نمی کند، ذهن جامعه را دچار تشویش و نگرانی کرد، اظهار داشت: طرح اینگونه شائبه‌ها در ذهن مردم تنها لذت پیروزی‌های تیم ملی را به کام مردم تلخ می کند درحالیکه وظیفه هر ایرانی و علاقمند به فوتبال است که در شرایط فعلی از تیم ملی حمایت کند و از اخباری که باعثتضعیف فوتبال کشور می شود، پرهیز کند.

وی همچنین درخصوص نمونه گیری دوپینگ از بازیکنان تیم ملی پس از دیدار با عراق اظهار داشت: این نمونه گیریها بصورت تصادفی انجام می شود و در این نوع نمونه گیری مسابقه ایران و عراق برای تست دوپینگ انتخاب نشده بود.