افكار نيوز- فیفا اوایل سال آینده میلادی ابتدا از متقاضیان حضور در انتخابی جام جهانی دعوت می کند و بعد بنابر تعداد شرکت کننده مسابقات مرحله اول را که بصورت پلی آف رفت و برگشت خواهد بود را در روزهای 29 جون 2011 و 3 جولای 2011 برگزار می کند. برندگان در دور دوم نیز در مسابقات پلی آف رفت و برگشت در روزهای 23 و 28 جولای 2011 بازی خواهند کرد. 22 تیم که شامل برندگان مرحله دوم هستند به پنج گروه چهار تیمی تقسیم می شوند که در نهایت بعد از بازیهای رفت و برگشت تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله چهارم صعود می کنند. ده تیم مرحله چهارم در دو گروه پنج تیمی تقسیم خواهند شد که بعد از دیدارهای رفت و برگشت دو تیم بالای جدول بطور مستقیم به جام جهانی 2014 ر برزیل راه پیدا خواهند کرد. تیم های سوم نیز در مرحله پنجم در پلی آف رفت و برگشت رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و برنده به مرحله ششم که پلی آف برابر نماینده قاره دیگری خواهد بود می رود تا در پلی آف رفت و برگشتی دیگر شانس ورود به جام جهانی را بیازماید.