افکار نیوز گروه ورزشی:

اولین حضور رسمی ایران در بازی های المپیک ۱۹۴۸ لندن ثبت شده است. حضوری که با کسب یک مدال برنز برای کشورمان همراه بوده است.

اما در واقع باید اولین حضور ایران در المپیک را ۱۱۲ سال پیش و در زمان مظفر الدین شاه دانست. وی برای شرکت در نمایشگاه اکسپوی پاریس به فرانسه می رود و اتفاقا در همین زمان دومین دوره مسابقات المپیک با نام رسمی «بازی‌های المپیاد دوم» از ۶ آوریل تا ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۰ میلادی در حال برگزاری بوده است.

در این سال میرزا ملکم خان ناظم الدوله که سفارت ایران در چند کشور اروپایی را بر عهده داشت، پسر خود به نام فریدون ملکم رابرای حضور در مسابقات المپیک معرفی کرد.

در تاریخچه شرکت ایران در المپیک نامی از او دیده نمی شود، در حقیقت به علت عدم حضور رسمی ایران در این دوره از المپیک، شرکت وی در المپیک از طرف کمیته بین المللی المپیک به رسمیت شناخته نمی شود ولی نام وی درسایتwww. sport - refrenc. com فریدون خان ملکم و عنوانش شاهزاده به ثبت رسیده است.

فریدون ملکم در رشته اپه، در قسمت انفرادی به مصاف رقیبان خود رفته و با شکست و حذف در همان دور اول به کار خود پایان داد.